۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

ناهید طاهری نژاد

رئیس مرکز قرآن و عترت

شماره تماس:03431325282

پست الکترونیک: taherinejad.n@gmail.com

 

 

 

راضیه فیضی

مسئول دبیرخانه مرکز قرآن و عترت

شماره تماس: 03431325349

پست الکترونیک: qerfkmu@gmail.com