۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

این بخش شامل رشته های زیر می باشد.

1.شعر نو

2.شعر کلاسیک

3.داستان نویسی

4.نمایشنامه نویسی

5.فیلمنامه نویسی