۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

این بخش شامل رشته های زیر می باشد.

1.مسابقه

2.مناظره

3.نمایش

4.تواشیح