۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

این بخش شامل رشته های زیر می باشد.

1.شعر

2.داستان

3.کلیپ

4.اپلیکیشن

5.مقاله